Vie mittapisteitä tiedostoon
Toiminnon avulla voi viedä mittapisteitä tekstitiedostoksi ryhmittäin. Tiedostoon vietäväksi voi valita yhden tai useamman ryhmän. Tiedostoon tallentuu mittapisteen pistenumero, X, Y, H ja koodi. Tiedostoa voi jatkokäsitellä monilla tekstieditoreilla, taulukkolaskentaohjelmilla ja mittausohjelmilla. Monet mittalaitteet pystyvät käyttämään suoraan tätä tiedostomuotoa.

Voidaan valita viedäänkö koordinaattitiedot millimetri- tai metripohjaisesta piirustuksesta. Ohjelma muuntaa millimetripohjaisen piirustuksen koordinaatit metripohjaisiksi. Ohjelma vaihtaa myös cad-piirustuksen koordinaatiston maanmittauskoordinaatistoksi (Y,X->X,Y).

Valittavat mittapisteet voidaan valita joko symbolin ja värin perusteella tai käytössä olevan mittapoisteen kuvatasovalinnalla. Vietäväksi voidaan valita useampi mittapisteryhmä.